Door Chantal Keeman op

Een Dynamics CRM dialoog kopiëren en aanpassen naar een andere ‘interfacetaal’

Je kunt binnen Dynamics een dialoog zichtbaar maken aan de hand van de taal die bij de gebruiker ingesteld staat. Maar hoe stel je dat in als het dialoog al bestaat, moet je hem dan opnieuw maken? Nee dat hoeft niet, volg hiervoor de volgende stappen. Kopieer het dialoog dat je tevens in een andere […]

Door Sidney Pourrier op

Start using SortDate on Activities

Since 2016 Microsoft has added the Sort Date attribute of type DateTime to the activity entity and to all child activities like Task, Phone Call, Email etc. This field can come in handy when there is the need to sort activities based on other criteria. For example, for an email activity, set the Sort Date […]

Door Martijn Vermaat op

Setting up a basic release pipeline for Dynamics CRM

In my previous blog I wrote about how to setup build automation. This blog will continue on that by setting up a release pipeline in Azure DevOps. I will assume you got a test and a production environment. The package from the build automation blog will be deployed on these environment. It will be setup in […]

Door Rémy van Duijkeren op

Query Builder Error: The attribute was not found in the MetadataCache

I was trying to export a Solution from Dynamics 365 CE / Dynamics CRM to deploy into the next environment, but instead I got a Query Builder Error: The specified field does not exist in Microsoft Dynamics 365. Looking into the log file I saw the following message: The attribute with AttributeId = ‘21549767-ae60-4fa6-9d88-a21146141b5f’ was […]

Door Martijn Vermaat op

Setting up basic Build Automation for Dynamics CRM in VSTS

Setting up automated build is pretty simple using available tooling from Microsoft and the community. This blog wil describe how to setup basic build automation using VSTS. It will export your solution(s) and create a build artifact containing them. In future blogs I will describe to set it up for more advanced scenarios, but this […]