Quick Hands implementatie voor Dynamics 365

Onze pragmatische en resultaatgerichte aanpak zorgt voor een solide CRM basis, op relatief korte termijn. Door te werken met een agile (scrum) aanpak houden wij de CRM implementatie optimaal onder controle en overzichtelijk.

Een CRM implementatie op basis van Dynamics 365 is doorgaans een uitdagend project. Om het beheersbaar, overzichtelijk en optimaal onder controle te kunnen houden, voeren wij onze Quick Hands implementatie uit. Bij deze aanpak staan samenwerking en communicatie centraal.

Fases

Voordat we starten bespreken we de minimale wensen en eisen waarmee je wilt starten met CRM. Op basis van onze ervaring bepalen we hoeveel sprints er nodig zijn om dit te realiseren. Er wordt gewerkt in afgebakende sprints van 4 dagen. De sprints zijn verspreid over 2 weken en bevatten de volgende stappen:

 • Het begint met een bijeenkomst met de key-users en/of projectleden. De key-users krijgen een CRM Workshop. Op basis hiervan kunnen zij hun wensen en eisen optimaal vaststellen. Het resultaat zijn de vereiste CRM functionaliteiten die nodig zijn voor een werkend product.
 • Tijdens een sprint wordt de vereiste CRM functionaliteiten uitgewerkt en gerealiseerd.
 • Aan het einde wordt een demo gegeven van de gerealiseerde CRM functionaliteiten en kan, na goedkeuring, live gezet worden.
 • Deze cyclus wordt in elke sprint doorlopen.

Aan het begin van iedere werkdag wordt een zogenaamde ‘daily standup’ gehouden. Alle betrokken projectleden nemen tijdens dit 10 minuten overleg de stand van zaken door. Het doel van deze ‘daily standup’ is om effectieve communicatie op te zetten, waardoor duidelijke toepassingen worden gerealiseerd.

Voordelen Quick Hands implementatie

Een agile (scrum) aanpak biedt verschillende voordelen:

 • Het project blijft overzichtelijk en beheersbaar.
 • Projectleden worden zeer nauw betrokken bij het project.
 • Je hebt duidelijk inzicht in de projectvoortgang.
 • Elke twee weken wordt een werkend product opgeleverd.
 • Door in korte cycli te werken, wordt voortschrijdend inzicht gecreëerd. Op basis hiervan kan tijdens de implementatie bijgestuurd worden en worden grote aanpassingen of herzieningen na implementatie voorkomen.
 • Een optimale ROI. We bouwen alleen wat je echt nodig hebt om aan de slag te kunnen.
 • Bij een fixed-price aanpak kan kwaliteit in het geding komen.